از سن ۱۱ سالگی به گوشت قرمز حساسیت پیدا کردم آیا درمان دارد؟

پاسخ: این نوع حساسیت استثناست و باید آزمایش و معاینه شوید تا بتوان علت را دریافت و بعد درمان کرد.

بیشتر بخوانید

غذاهای آلرژی زا مانند بادمجان, گوجه،فلفل،خربزه حتی عسل که مصرف می کنم کهیر می‌زنم

سوال کامل: ۲۹ ساله هستم و حدود ۱۶ ماه است حساسیت غذایی دارم؛ در صورتی که غذاهای آلرژی زا مانند

بیشتر بخوانید

آیا حساسیت فصلی مانند خارش گلو و گوش ربطی به حساسیت غذایی دارد؟ 

پاسخ: بله حساسیت فصلی ارتباط مستقیمی با حساسیت غذایی دارد و ممکن است با هم در بدن فرد رخ دهد، مانند 

بیشتر بخوانید