چگونه جوش‌های سر سیاه را می‌توان از بین برد؟ و در صورت باقی می‌ماند؟

سوال کامل: چگونه جوش‌های سر سیاه را می‌توان از بین برد؟ آیا جای جوش سر سیاه در صورت باقی می‌ماند؟،

بیشتر بخوانید

روی چانه‌ام جوش‌های بزرگی می‌زند که عمیق، متورم و قرمز است

سوال کامل: دختری ۲۲ ساله هستم، از چهار سال پیش روی چانه‌ام جوش‌های بزرگی می‌زند که عمیق، متورم و قرمز

بیشتر بخوانید

برای درمان جوش‌های پیشانی چه پیشنهادی دارید؟

سوال کامل: برای درمان جوش‌های پیشانی چه پیشنهادی دارید؟ پاسخ: بهترین راه درمان برای جوش‌ تقویت سیستم ایمنی بدن است،

بیشتر بخوانید

مدتی است جوش می‌زنم و با دارو درمان و بعد از مدتی مجدد برمی‌گردد

سوال کامل: ۳۵ ساله هستم، مدتی است جوش می‌زنم و با دارو درمان و بعد از مدتی مجدد برمی‌گردد، چگونه

بیشتر بخوانید