آموزش دوخت جیب داخل درز مانتو با الگو خیاطی خانم عمرانی

در این فیلم آموزش دوخت جیب داخل درز مانتو با الگو خیاطی خانم عمرانی رو می بینیم به همراه آموزش

بیشتر بخوانید

آموزش دوخت مانتو دراپه با الگو خانم بلالی به همراه برش

در این فیلم آموزش خیاطی روش دوخت مانتو دراپه آموزش داده می شود که مانتو سنگینی است. در این آموزش

بیشتر بخوانید

آموزش الگوی دوخت مانتو تابستانی با پارچه های خنک و ابریشمی

در این فیلم آموزش خیاطی روش دوخت مانتو تابستانی با الگو آموزش داده می شود که یک مانتو بسیار خنک و

بیشتر بخوانید

آموزش الگوی دوخت مانتو آستین کیمونو با الگو پشت و جلو

در این فیلم آموزش خیاطی روش الگوی دوخت مانتو آستین کیمونو آموزش داده می شود که مانتو راحتی است که

بیشتر بخوانید

آموزش دوخت مانتو یقه کراواتی فانتزی با الگو خانم عمرانی

در این فیلم آموزش خیاطی روش دوخت مانتو یقه کراواتی فانتزی با الگو آموزش داده می شود که مانتو راحتی

بیشتر بخوانید

آموزش دوخت مانتو آستین کیمونو شالدار تابستانی با الگو

در این فیلم آموزش خیاطی روش دوخت مانتو آستین کیمونو شالدار با الگو آموزش داده می شود که مانتو راحتی

بیشتر بخوانید

آموزش دوخت مانتو فانتزی ساده خانم عمرانی با الگو خیاطی

در این فیلم آموزش خیاطی روش دوخت مانتو فانتزی ساده با الگو آموزش داده می شود که بسیار مانتوی راحتی است

بیشتر بخوانید

آموزش دوخت مانتو بارداری ساده آزاد و راحت با الگو خانم عمرانی

در این فیلم آموزش خیاطی روش دوخت مانتو بارداری ساده با الگو آموزش داده می شود که بسیار مانتوی آزاد

بیشتر بخوانید

آموزش دوخت مانتو نخی ساده تابستانی با الگو خانم عمرانی

در این فیلم آموزش خیاطی روش دوخت مانتو نخی تابستانی با الگو آموزش داده می شود که مناسب فصل تابستان

بیشتر بخوانید