تصادفی که به طرز عجیبی باعث له شدن بنز توسط پیکان وانت شد + فیلم - بامتن