آمادگی دانش آموزان و خانواده برای مدرسه - بامتن
آمادگی دانش آموزان و خانواده برای مدرسه

آمادگی دانش آموزان و خانواده برای مدرسه

برای نتیجه  بهتر دانش آموزان در مدرسه به کمک خانواده نیاز می باشد.

  • داشتن هدف دانش آموزان نتیجه خوبی برای امتحانات می‌دهد

  • داشتن رفتار مناسب، خانواده دانش آموز با مدرسه

  • خانواده ها برای فرزندان چه کاری درمورد مدرسه می‌توانند انجام دهند؟

  • کنترل تکنولوژی که در اختیار دانش آموزان است توسط خانواده

بررسی مسائل بالا در ویدیو زیر

#: ,

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو