روز پرستار 1400 کیه چه روزی است چندمه چندشنبه

تاریخ روز پرستار 1400 چندمه / روز پرستار 1400 کی هست؟

جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰ و ۵ جمادی الاولی ۱۴۴۳  تاریخ روز پرستار ۱۴۰۰ می باشد. و 10 دسامبر 2021 می باشد

روز پرستار 1400 چند شنبه و چه روزی است؟

جمعه ۱۹ آذر روز پرستار ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب