زمان بازی پرسپولیس مس رفسنجان هفته پنجم ساعت چنده

ساعت بازی پرسپولیس مس رفسنجان لیگ ۲۱ بیست و یکم 28 آبان 1400 ساعت چند است؟

بازی پرسپولیس و مس رفسنجان هفته پنجم لیگ برتر فوتبال روز جمعه 28 آبان 1400 از ساعت 16:00 انجام می شود.

حتما ببینید!

برنامه بازی های پرسپولیس در لیگ برتر ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب