تاریخ روز پرستار 1400 کی و چه روزی هست؟ چند شنبه و چندمه؟

تاریخ روز پرستار ۱۴۰۰ چندمه / کی است؟

جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰ و ۵ جمادی الاولی ۱۴۴۳  تاریخ روز پرستار ۱۴۰۰ می باشد. و 10 دسامبر 2021 می باشد

روز پرستار ۱۴۰۰ چند شنبه و چه روزی است؟

جمعه ۱۹ آذر روز پرستار ۱۴۰۰ می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب