آموزش مهارت نه گفتن كودكان و فرزندان توسط والدین - بامتن
آموزش مهارت نه گفتن كودكان و فرزندان توسط والدین

آموزش مهارت نه گفتن كودكان و فرزندان توسط والدین

مهارت نه گفتن و مشکلات پیش رو برای فرد و تربیت فرزند تسط والدین در شکوفا شدن مهارت نه گفتن

  • تاثیر رفتار والدین بر فرزندان (نکنید های والدین)

  • ایجاد حس مشارکت در فرزند توسط پدر و مادر

  • مشکلات نداشتن مهارت نه گفتن در بزرگ سالی

  • مثال چک ضمانت و مهارت نه گفتن در خانواده

  • رفتار های مناسب والدین با کودکان در تربیت مهارت نه گفتن

بررسی مسائل بالا در ویدیو زیر (از دقیقه 2 به بعد ببینید)

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو