برنامه ساعت مسابقات کشتی آزاد امروز شنبه 15 آبان

زمان کشتی های آزاد امروز شنبه 15 آبان 1400 قهرمانی زیر 23 سال جهان

برنامه و ساعت مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان زیر 23 سال امروز شنبه 15 آبان 1400

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ مسابقات مقدماتی ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد پنج وزن اول آزاد
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵ مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

منبع : ایرنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب