ساعت بازی فوتبال ساحلی ایران و روسیه فینال ساعت چنده؟

ساعت بازی فینال فوتبال ساحلی ایران و روسیه امروز شنبه 15 آبان 1400 ساعت چند است؟

ساعت بازی فوتبال ساحلی ایران و روسیه فینال امروز شنبه 15 آبان 1400 از ساعت 18:30 برگزار می گردد.

عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب