پیام تبریک روز دانش آموز 1400 متن و شعر پیامک روز دانش آموز

در کشور ما نور خدا هادی فضل است
 
وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
 
با آن که همه روز و همه مکتب علم است
 
لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز
 
روز دانش آموز مبارک
______________________
 
هرکسی در جستجوی دانش است
 
اجر او تا منزلش در زایش است
 
او قدم هایش در راه خداست
 
علم نافع مایه ی آرامش است
 
روز دانش آموز مبارک
 
______________________
شعار جدید روز دانش آموز !
 
ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !
 
 
روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی
 
توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک
 
 
از ستم جبر به جان آمدم
 
از غم املا به فغان آمدم
 
خسته شدم بنده ز جغرافیا
 
هم ز اروپا و هم از آسیا
 
من چه کنم آب و هوایش بد است
 
یا که فلان رود به رویش سد است؟
 
یا که فلان چشمه فلان جا بود
 
رقص کنان راهی دریا بود؟
 
این که نشد آب و نشد نان من
 
نمره بده نمره بده جان من
 
نمره ی بیست تو بود دلپذیر
 
بنده فدای تو شوم ای دبیر
 
 
 
اختر و ماهی فروزانی محصل
 
تو آن جوایا ی عرفانی محصل
 
به دنیای که تاریک است ازجهل
 
همان خــورشید تابانی محصل
 
 
 
 
در مدرسه از نشاط من کم کردند
 
از فرصت ارتباط من کم کردند
 
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
 
از نمره ی انضباط ما کم کردند
 
 
 
 
به به شده امروز چه پرشور و دل افروز چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز
 
هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز
 
 
 
 
این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز
 
هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

منبع:yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب