آموزش حروف الفبای فارسی حرف اَ , َ به کودکان

آموزش حرف اَ , َ / آموزش نوشتن و تلفظ حرف اَ , َ برای کودکان

در این فیلم آموزش نوشتن حروف الفبا فارسی برای کودکان حرف اَ , َ به همراه تلفظ و طرز نوشتن حرف اَ , َ آموزش داده می شود.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب