آموزش حروف الفبای فارسی حرف ا ی به کودکان

آموزش حرف ا ی / آموزش نوشتن و تلفظ حرف ا ی برای کودکان

در این فیلم آموزش نوشتن حروف الفبا فارسی برای کودکان حرف ا ی به همراه تلفظ و طرز نوشتن حرف ا ی آموزش داده می شود.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب