۲۶ مهر ۱۴۰۰ چه روزیه ؟ و 26 مهر 1400 چه مناسبتی داره؟

تاریخ 26 مهر ماه ۱۴۰۰ چه مناسبتیه؟ چه روزی است؟

  • شنبه 26 مهر 1400
    روز تربیت بدنی و ورزش می باشد.
  • 18 اکتبر 2021 به تاریخ میلادی می‌باشد.
  • به تاریخ قمری 11 ربیع اول 1443 می‌باشد.

منبع:شورای مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب