برنامه مسابقات کشتی فرنگی نروژ امروز ۱۷ مهر

برنامه کشتی امروز نروژ ۲۰۲۱ شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ایران

برنامه مسابقات تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی کشتی جهان نروژ ۲۰۲۱ امروز شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ رو می بینیم.

ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

منبع: yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب