ترکیب تیم ملی کشتی آزاد روسیه در قهرمانی جهان نروژ

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد روسیه در کشتی قهرمانی جهان نروژ 2021

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد روسیه در جام قهرمانی کشتی جهان نروژ در سال 2021 رو می بینیم.

وزن ۵۷ کیلوگرم: ابوبکر موتالیف (نفر سوم روسیه ۲۰۲۱)

وزن ۶۱ گیلوگرم: عباس گاژی ماگمدوف (نقره نوجوانان جهان ۲۰۱۵، طلای جوانان جهان ۲۰۱۸، قهرمان بزرگسالان اروپا ۲۰۲۱)

وزن ۶۵ کیلوگرم: زاگیر شاکیف(قهرمان نوجوانان جهان ۲۰۱۶)

وزن ۷۰ کیلوگرم: اوگنی ژربائف(نایب قهرمان روسیه ۲۰۲۱)

وزن ۷۴ کیلوگرم: تیمور بیژوئف(برنز امیدهای جهان ۲۰۱۸)

وزن ۷۹ کیلوگرم: رادیک والیف(برنز امیدهای جهان ۲۰۱۹، نقره نوجوانان جهان۲۰۱۴)

وزن ۸۶ کیلوگرم: آرتور نایفونوف(برنز المپیک توکیو، برنز جهان ۲۰۱۹)

وزن ۹۲ کیلوگرم: ماگومد قربان اف(قهرمان اروپا ۲۰۲۱)

وزن ۹۷ کیلوگرم: عبدالرشید سعدالله یف ( ۲ طلای المپیک و ۴ طلای جهان)

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: زلیمخان خیزریف(قهرمان جام های علی اف و ایوان یاریگین ۲۰۲۱)

منبع: ایسنا – عکس: yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب