آیا فردا هفته دفاع مقدس ۱۴۰۰ است چهارشنبه ۳۱ شهریور

آیا فردا ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ شروع هفته دفاع مقدس است؟

فردا چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ شروع هفته دفاع مقدس می باشد.

منبع: شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب