آیا شرایط دریافت وام و سودی که از آن پرداخت می‌شود، صحیح است؟

اگر عقود اسلامی در آن رعایت شود، شرعی است و اگر نباشد شرعی نخواهد بود. البته تشخیص این مهم برعهده خود مکلف است و برعهده فقیه نیست.

منبع:yjc.news / حجت الاسلام مهدی آذری طوسی

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب