ساعت بازی والیبال ایران و کره جنوبی پنجشنبه ساعت چنده؟

بازی والیبال ایران و کره جنوبی ۲۰۲۱ پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی والیبال ایران و کره جنوبی در والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار می گردد.

عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب