نقدینگی لازم برای عرضه اولیه توسن چقدر می باشد؟

حداکثر سهم قابل سفارش ۲۰۴ سهم در بازه قیمتی ۶۲۴۴ تا ۷۶۳۰ می باشد در نتیجه حداکثر نقدینگی لازم ۱,۵۵۶,۵۲۰ ریال می باشد.

البته کارمزد هم باید به این مبلغ اضافه شود.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب