نقدینگی لازم برای عرضه اولیه فسبزوار چقدر می باشد؟

حداکثر نقدینگی لازم برای عرضه اولیه فسبزوار

هر کد بورسی می‌تواند حداکثر ۱۲۰۰ سهم در بازه قیمتی ۲۸۴۱ تا ۳۱۲۵ تومانی ثبت سفارش انجام دهد. بدین ترتیب حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای این عرضه اولیه سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود.

البته کارمزد هم باید به این مبلغ اضافه شود.

تعداد سهم احتمالی دریافتی هرکد بورسی در عرضه اولیه فسبزوار

البته با توجه به مشارکت بالای سه میلیون نفر در عرضه اولیه فجهان، به نظر می‌رسد در این عرضه هم حداکثر سهم تخصیص داده شده به هر نفر ۲۰۰ سهم باشد که معادل ۶۲۵ هزار تومان نقدینگی نیاز خواهد داشت.

منبع:tejaratnews.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب