ساعت بازی والیبال ایران و پاکستان سه شنبه ساعت چنده؟

بازی ایران و پاکستان ۲۰۲۱ روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی والیبال ایران و پاکستان در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ ژاپن روز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۰۰ بامداد برگزار می گردد.

عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب