زمان بازی پاری سن ژرمن و برست ساعت چند و کی است؟

ساعت بازی پاری سن ژرمن و برست مرداد ۱۴۰۰ ساعت چنده؟

بازی پاری سن ژرمن و برست در هفته سوم لیگ یک فرانسه روز جمعه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۲۳:۳۰ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب