جدول قطعی برق اصفهان ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق اصفهان روز دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق اصفهان، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق اصفهان برای روز دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق اصفهان ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق اصفهان – عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب