تاریخ روز تاسوعا و عاشورا ۱۴۰۰ چندمه کیه چه روزیه

تاسوعا و عاشورا ۱۴۰۰ چندم مرداد است؟

تاسوعا ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ و ۹ محرم ۱۴۴۳ تاسوعای حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد.

عاشورا ۱۴۰۰ پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ و ۱۰ محرم ۱۴۴۳ عاشورای حسینی محرم ۱۴۰۰ می باشد.

منبع عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب