جدول قطعی برق تهران فردا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق تهران فردا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تهران برای روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر تهران روز ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب