جدول قطعی برق استان تهران قرچک ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

جدول قطعی برق اسلامشهر – ورامين – بوستان – خاوران – رباط کریم – شهریار – قرچک – پاکدشت – چهاردانگه – گلستان ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تهران برای امروز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر های تهران ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب