جدول قطعی برق تبریز امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

برنامه زمانبندی قطع برق تبریز امروز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تبریز، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تبریز برای روز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق تبریز امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب