جدول قطعی برق تهران ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق تهران امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تهران برای روز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر تهران روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب