برنامه کشتی المپیک ایران امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد

برنامه مسابقات کشتی آزاد ۲۰۲۱ ایران امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

برنامه بازی های ایران کشتی آزاد در پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ المپیک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم
مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم  – مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع

از ساعت ۱۳:۴۵ – نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم
رده بندی و فینال اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب