ساعت بازی فینال حسن یزدانی و تیلور در المپیک کی است؟

بازی کشتی فینال حسن یزدانی با تیلور در المپیک ۲۰۲۰ ساعت چند است؟

بازی فینال کشتی حسن یزدانی و دیوید تیلور از آمریکا در المپیک ۲۰۲۱ توکیو روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۴۵ به بعد برگزار می گردد.

(احتمالا بازی فینال حسن یزدانی و دیوید تیلور ساعت ۱۵:۰۰ به بعد برگزار گردد)

منبع : ایسنا – عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب