تاریخ دقیق روز مباهله ۱۴۰۰ چه روزی و کی است؟

روز مباهله ۱۴۰۰ و تاریخ دقیق آن

روز مباهله مصادف است با :
چهارشنبه سیزدهم مرداد ماه ۱۴۰۰
بیست و چهارم  ذی الحجه ۱۴۴۲
چهارم اوت ۲۰۲۱

منبع : شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

در ادامه بخوانید:
اعمال روز مباهله ۱۴۰۰

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب