آموزش الفبای فارسی به کودکان با تصویر – حرف اُ , ُ - بامتن
آموزش الفبای فارسی به کودکان با تصویر – حرف اُ ,  ُ

آموزش الفبای فارسی به کودکان با تصویر – حرف اُ , ُ

در این آموزش حروف الفبا فارسی با تصویر به کودکان حرف ( اُ , ُ ) آموزش داده می شود که به موارد زیر در این آموزش پرداخته شده است.

  1. کلماتی مانند اُردو , بُز , اُردک , آجُر و .… آموزش داده می شود

  2. نحوه صحیح به دست گرفتن خودکار آموزش داده می شود

  3. این آموزش همراه با تلفظ می باشد

  4. در این آموزش الفبا فارسی طریقه نوشتن حرف ( اُ , ُ ) آموزش داده می شود

  5. این آموزش الفبا فارسی همراه با تصویر است

  6. این آموزش حروف الفبای فارسی به زبان فارسی می باشد

  7. در این آموزش الفبای فارسی حرف ( اُ , ُ ) آموزش داده می شود

در ویدیو زیر به طور کامل حرف ( اُ , ُ ) آموزش داده می شود

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو