آموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان با تصویر - حرف پ - بامتن
آموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان با تصویر – حرف پ

آموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان با تصویر – حرف پ

در این آموزش حروف الفبای فارسی برای کودکان حرف ( پ ) آموزش داده می شود که به موارد زیر در این آموزش پرداخته شده است.

  1. این آموزش حروف الفبای فارسی به زبان فارسی می باشد

  2. در این آموزش حروف الفبای فارسی حرف ( پ ) آموزش داده می شود

  3. این آموزش همراه با تلفظ نیز می باشد

  4. این آموزش همراه با تصویر است

  5. کلماتی همانند توپ , پا , پارو , پنکه , …… آموزش داده می شود

  6. در این آموزش طریقه نوشتن حرف ( پ ) آموزش داده می شود

  7. در این آموزش نحوه صحیح و درست به دست گرفتن قلم یا خودکار آموزش داده می شود

در ویدیو زیر به طور کامل حرف ( پ ) آموزش داده می شود

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو