آموزش الفبا فارسی به کودکان با تصویر – حرف اَ , َ - بامتن
آموزش الفبا فارسی به کودکان با تصویر – حرف اَ ,  َ

آموزش الفبا فارسی به کودکان با تصویر – حرف اَ , َ

در این آموزش الفبا فارسی به کودکان با تصویر حرف ( اَ , َ ) آموزش داده می شود که به موارد زیر در این آموزش پرداخته شده است.

  1. در این آموزش الفبا فارسی طریقه نوشتن حرف ( اَ , َ ) آموزش داده می شود

  2. این آموزش الفبا فارسی همراه با تصویر است

  3. کلماتی مانند ابر , در , اسب , دفتر و .… آموزش داده می شود

  4. طرز صحیح و درست به دست گرفتن خودکار یا قلم آموزش داده می شود

  5. این آموزش همراه با تلفظ می باشد

  6. این آموزش حروف الفبای فارسی به زبان فارسی می باشد

  7. در این آموزش الفبای فارسی حرف ( اَ , َ ) آموزش داده می شود

در ویدیو زیر به طور کامل حرف ( اَ , َ ) آموزش داده می شود

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو