آموزش الفبای زبان فارسی برای کودکان – حرف ز - بامتن
آموزش الفبای زبان فارسی برای کودکان – حرف ز

آموزش الفبای زبان فارسی برای کودکان – حرف ز

در این آموزش الفبای زبان فارسی برای کودکان حرف ( ز ) آموزش داده می شود که به موارد زیر در این آموزش پرداخته شده است.

  1. در این آموزش حروف الفبا طریقه نوشتن حرف ( ز ) آموزش داده می شود

  2. این آموزش حروف الفبا همراه با تصویر است

  3. کلماتی مانند ترازو , میز , زنبور , زنگ و .… آموزش داده می شود

  4. طرز صحیح و درست به دست گرفتن خودکار یا قلم آموزش داده می شود

  5. این آموزش همراه با تلفظ می باشد

  6. این آموزش حروف الفبای فارسی به زبان فارسی می باشد

  7. در این آموزش الفبای فارسی حرف ( ز ) آموزش داده می شود

در ویدیو زیر به طور کامل حرف ( ز ) آموزش داده می شود

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو