آموزش حروف الفبای فارسی با تصویر - حرف ر - بامتن
آموزش حروف الفبای فارسی با تصویر – حرف ر

آموزش حروف الفبای فارسی با تصویر – حرف ر

در این آموزش حروف الفبا فارسی با تصویر برای کودکان حرف ( ر ) آموزش داده می شود که به موارد زیر در این آموزش پرداخته شده است.

  1. این آموزش همراه با تلفظ می باشد

  2. این آموزش همراه با تصویر است

  3. کلماتی مانند رود , زرد , رب , سیر , …… آموزش داده می شود

  4. این آموزش حروف الفبای فارسی به زبان فارسی می باشد

  5. در این آموزش الفبای فارسی حرف ( ر ) آموزش داده می شود

  6. در این آموزش طریقه نوشتن حرف ( ر ) آموزش داده می شود

  7. در این آموزش نحوه صحیح و درست به دست گرفتن خودکار یا قلم آموزش داده می شود

در ویدیو زیر به طور کامل حرف ( ر ) آموزش داده می شود

 

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو