رده بندی کشتی محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی ۱۲ مرداد

بازی کشتی فرنگی رده بندی محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی ۱۲ مرداد در المپیک ۲۰۲۰ توکیو

مسابقه رده بندی کشتی محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی روز سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در المیپک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ برگزار می شود.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب