برنامه بازی کشتی فرنگی المپیک ایران دوشنبه ۱۱ مرداد

برنامه بازی های المپیک کشتی فرنگی ۲۰۲۱ ایران دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

برنامه بازی های ایران کشتی فرنگی در دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ المپیک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

– کشتی فرنگی:
از ساعت ۶:۳۰ صبح: مرحله شانس مجدد وزن ۱۳۰ کیلوگرم ( امین میرزازاده )
مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم (محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی)

از ساعت ۱۳:۴۵: مرحله نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم

منبع : ایسنا – عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب