ساعت بازی کشتی علیرضا نجاتی المپیک یکشنبه ۱۰ مرداد

بازی کشتی فرنگی علیرضا نجاتی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساعت چند است؟

بازی کشتی فرنگی علیرضا نجاتی در المپیک ۲۰۲۱ مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۰ کیلوگرم از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

منبع : ایسنا – عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب