برنامه بازی های روز یازدهم المپیک ۲۰۲۰ ایران دوشنبه ۱۱ مرداد

برنامه بازی های المپیک روز یازدهم ۲۰۲۱ ایران دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

برنامه بازی های ایران در دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ روز یازدهم المپیک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

– تیراندازی (مهیار صداقت): تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان
مرحله مقدماتی و فینال از ساعت ۴ صبح

– قایقرانی (علی آقامیرزایی): مرحله گروهی و یک چهارم نهایی کایاک ۱۰۰۰متر مردان  از ساعت ۵ صبح

– کشتی فرنگی:
از ساعت ۶:۳۰ صبح: مرحله شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم (علیرضا نجاتی و امین میرزازاده)
مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم (محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی)

از ساعت ۱۳:۴۵: مرحله نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم
رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب