برنامه بازی های روز دهم المپیک ۲۰۲۰ ایران یکشنبه ۱۰ مرداد

برنامه بازی های المپیک روز دهم ۲۰۲۱ ایران یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

برنامه بازی های ایران در یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ روز دهم المپیک توکیو ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

بوکس (شاهین موسوی و دانیال شه بخش): مرحله یک چهارم نهایی هر دو وزن مسابقه صبح از ساعت ۶:۳۰ ظهر از ساعت ۱۲:۳۰

– دوومیدانی: نیمه نهایی و فینال ۱۰۰ متر مردان
نیمه نهایی دوی ۴۰۰ متر با مانع مردان
از ساعت ۱۳:۳۰ (در صورت صعود تفتیان و پیرجهان)

– والیبال (ایران -ژاپن) از ساعت ۱۵:۱۰

– کشتی فرنگی (علیرضا نجاتی و امین میرزازاده):
مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم   از ساعت ۶:۳۰ صبح
مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب