جدول قطعی برق اصفهان فردا ۷ مرداد ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق اصفهان فردا ۷ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق اصفهان، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق اصفهان برای فردا پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق اصفهان روز پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق اصفهان

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب