جدول قطعی برق اصفهان فردا چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق اصفهان فردا ۶ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق اصفهان، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق اصفهان برای فردا چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق اصفهان روز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق اصفهان

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب