جدول قطعی برق کرمان فردا چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق کرمان فردا ۶ مرداد ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق کرمان، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق کرمان برای فردا چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر کرمان روز ۶ مرداد ۱۴۰۰

گروهبندی شهر کرمان

منبع : شرکت توزیع نیروی برق کرمان

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب