اختلاف ساعت ایران و بوتان – تهران با بوتان چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با بوتان / تهران و بوتان – تیمفو چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و بوتان – تیمفو ۱:۳۰+ است.( ساعت ایران از ایران و بوتان – تیمفو ۱:۳۰ ساعت عقب تر است ). Bhutan, Thimphu شهر تیمفو پایتخت کشور بوتان می‌باشد.

نقشه آنلاین بوتان – تیمفو

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب