اختلاف ساعت ایران و بلژیک – تهران با بلژیک چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با بلژیک / تهران و بلژیک – بروکسل چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و بلژیک – بروکسل ۲:۳۰- است.( ساعت ایران از بلژیک – بروکسل ۲:۳۰ ساعت جلوتر است ). Belgium, Brussels شهر بروکسل پایتخت کشور بلژیک می‌باشد.

نقشه آنلاین شهر بروکسل کشور بلژیک

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب