ساعت بازی بدمینتون ثریا آقایی المپیک ۲۰۲۰ توکیو ۴ مرداد

مسابقه بدمینتون ثریا آقایی المپیک ۲۰۲۱ روز دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

مسابقه بدمینتون ثریا آقایی مرحله گروهی انفرادی زنان صبح از ساعت ۴:۳۰ و ظهر از ساعت ۱۳:۳۰

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب