صوت مولودی فقط حیدر امیرالمونین است کریمی مناسب عید غدیر ۱۴۰۰ + متن

عید غدیر و مولودی بسیار زیبای محمود کریمی

متن مولودی : 
علی اول و علی آخر هو النور 
علی باطن و ظاهر و هو النور 
هوالنور هوالنور هوالنور 
من کنت مولا ؟ فهاذا علی مولا 
امروز که روز دار  و عید  است 
مِی ده که پیاله دلپذیر است 
چون جام دهی به ما جوانان اول به فلک بده که پیر است 
امروز به امر حضرت حق  بر خلق جهان علی امیر است
همین است و همین است 
فقط حیدر امیرالمونین است 

منبع صوت : yjc.news

برای دانلود میتوانید روی سه نقطه سمت راست کلیک کنید.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب